AKTIVITETER / KRÆMMERMARKED

Markedet åbner kl. 09:00

Sted: Havnepladsen over for Dagli´Brugsen

Hvad koster det:

Pris kr. 60,00 pr. 6 meter.
Yderligere 6 meter kr. 60,00
 

Se deltagerbetingelser i højre spalte.

 

KRÆMMERMARKED

Havnsø Kræmmermarked 2021
 
Så sker det!
 
Kræmmermarked har endelig fået tilladelse til at åbne lørdag den 7.august 2021 kl 9.00 og derefter hver lørdag frem til den 18. september.
Det sker på parkeringspladsen overfor Dagli´Brugsen.
Tilmelding foregår ved at møde op på dagen.
Evnt. ændringer vil komme på www.havnsoeborger.dk og i diverse udhængsskabe i byen.

 

Med venlig hilsen,
på bestyrelsens vegne.
Lisbeth Juhl 
redigeret den 28.juli 2021
 
 
 
 

REGLER OG BESTEMMELSER

  • Der er ikke og kan ikke foretages pladsreservation.
  • Der opstilles efter anvisning fra klokken 07:00
    Anvisninger fra foreningens repræsentant skal overholdes.
  • Opstilling må ikke finde sted før kl. 07:00
  • Der må ikke sælges fabriksfremstillede nye varer.
  • Alle boder skal være forsynet med ejerens navn og telefonnummer.
  • Medbragte hunde skal holdes i snor, som det er foreskrevet i hundeloven.

Nyhedsbrev

Vil du holdes orienteret om vores aktiviteter, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.
© Havnsø Borger & Kultur 2017 | CVR: 36 25 33 47 | Lyngstræde 8a, Havnsø, 4591 Føllenslev - Danmark | Tlf.: 21 43 20 48 | hbogk2014@gmail.com