AKTIVITETER / KRÆMMERMARKED

Markedet åbner kl. 09:00

Sted: Havnepladsen over for Dagli´Brugsen

Hvad koster det:

Pris kr. 60,00 pr. 6 meter.
Yderligere 6 meter kr. 60,00
 

Se deltagerbetingelser i højre spalte.

 

KRÆMMERMARKED

Kræmmermarked 2021
Efter en del henvendelser på åbningen af Havnsøborger og Kulturs kræmmer marked den 3. april 2021, må vi lige som alt andet, afvente ophævelse af forsamlingsforbuddet samt tilladelse til at at afholde  kræmmermarked.
Der vil blive opslag på www.havnsoeborger.dk  og i udhænhængskabet ved Dagli Brugsen og evnt. på Facebook. 
På nuværende tidspunkt afventer vi, og håber vi kan åbne senere.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen 
 
redigeret den 27 marts 2021
 
 
 
 

REGLER OG BESTEMMELSER

  • Der er ikke og kan ikke foretages pladsreservation.
  • Der opstilles efter anvisning fra klokken 07:00
    Anvisninger fra foreningens repræsentant skal overholdes.
  • Opstilling må ikke finde sted før kl. 07:00
  • Der må ikke sælges fabriksfremstillede nye varer.
  • Alle boder skal være forsynet med ejerens navn og telefonnummer.
  • Medbragte hunde skal holdes i snor, som det er foreskrevet i hundeloven.

Nyhedsbrev

Vil du holdes orienteret om vores aktiviteter, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.
© Havnsø Borger & Kultur 2017 | CVR: 36 25 33 47 | Lyngstræde 8a, Havnsø, 4591 Føllenslev - Danmark | Tlf.: 21 43 20 48 | hbogk2014@gmail.com