FORENINGEN / GENERALFORSAMLING

Referat af ordinær generalforsamling i Havnsø Borger og Kultur forening blev afholdt lørdag den 5. november 2022 kl. 10.30 på Værftet med ca. 30 deltagere

Generalforsamlingen blev afviklet med dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
    Orla Riishede blev valgt
2. Valg af 2 stemmetællere.
    Det blev aftalt at ikke vælge stemmetællere,med mindre behov opstår 
3. Bestyrelsens beretning
    Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Dette blev godkendt uden        debat og med akklamation
4. Kassererens fremlæggelse af det kontrollerede regnskab
     Kassereren aflagde regnskab for perioden 1.oktober 2021-
     30. september 2022. Regnskabet blev godkendt.
5. Forslag fra Bestyrelsen
    Der var ikke forslag til behandling
6. Forslag fra medlemmerne
     Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling.
7. Fastsættelse af kontinget og evnt. budget
    Kassereren fremlagde forslag til budget og herunder kontingent. 
    Budgettet blev vedtaget og kontinget fastsat til 75 kr/år.
     Ligeledes blev godkendt at leje af stadeplads på Kræmmermarkedet
     bliver opkrævet med 60 kr./6meter
 8  Valg af bestyrelsesmedlemmer
     Bestyrelsesmedlemmer Kirsten Petersen og Orla Riishede blev gen-
     valgt for 2 år
9. Valg af bestyrelsessuppleanter
    Bestyrelsessuppleanterne Conny Dons og Søren Møberg-Poulsen blev
    genvalgt
10. Valg af 2 regnskabskontrollanter
      Ole Willumsen blev genvalgt og Elsebeth Andersen blev nyvalgt
11. Eventuelt
     Der var ingen ønsker om bemærkninger under eventuelt
 
Efter generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med spisning.
 
Referent: Orla Riishede

 

 

 
Referat fra generalforsamling 2022 kan hentes her.
 
Har du brug for referater fra tidligere generalforsamlinger, så skriv til foreningen pr. mail, eller ring Lisbeth Juhl

Nyhedsbrev

Vil du holdes orienteret om vores aktiviteter, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.
© Havnsø Borger & Kultur 2017 | CVR: 36 25 33 47 | Lyngstræde 8a, Havnsø, 4591 Føllenslev - Danmark | Tlf.: 21 43 20 48 | hbogk2014@gmail.com