FORENINGEN / GENERALFORSAMLING

Referat af ekstrordinær generalforsamling i Havnsø Borger og Kultur forening blev afholdt lørdag den 30. marts 2023 på Værftet med ca. 33 deltagere

 
1. Velkomst og valg af dirigent
    Formanden bød velkommen og Orla Riishede blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalfosamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, da mere end end halvdelen af foreningens medlemer var tilstede.
 
2. Fysion af Havnsø Borger og Kultur med VÆRFTET i Havnsø
    Formanden redegjorde for situationen , som havde ført til, at        bestyrelsen foreslår at fusionere med VÆRFTET, men at vi forinden vil afholde en middag for medlemmerne. Efter debat om kontingent til foreningen og kontingent til VÆRFTET, hvorunder en repræsentant for VÆRFTET erklærede, at medlemmer af Havnsø Borger og Kultur vil have kontingentfri medlemskab af VÆRFTETi resten af 2023. 
 
3. Anvendelse af formue og løsøre
    Kassereren redegjorde for forslaget om, at overføre hele formuen - efter afholdelse af middag - og al løsøre, herunder, arkivalier, til VÆRFTET
 
4. Afstemning
     Der blev ikke forlangt skriftelig afstemning og derfor ikke brug af stemmetællere. Forslaget om fusion af Havnsø Borger og Kultur med VÆRFTET incl. overførsel af formue mv blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Valg af personer til sammen med formand og kasser at afvikle boet i foreningen
     Kirsten Petersen og Dorte Willumsen blev valgt til sammen med formand og kasserer at afvikle boet, herunder, at stå for afholdelse af en middag for foreningens medlemmer.
 
Referent: Orla Riishede

 

 

 
Referat fra generalforsamling 2022 kan hentes her.
 
Har du brug for referater fra tidligere generalforsamlinger, så skriv til foreningen pr. mail, eller ring Lisbeth Juhl

Nyhedsbrev

Vil du holdes orienteret om vores aktiviteter, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.
© Havnsø Borger & Kultur 2017 | CVR: 36 25 33 47 | Lyngstræde 8a, Havnsø, 4591 Føllenslev - Danmark | Tlf.: 21 43 20 48 | hbogk2014@gmail.com